نویسنده = پورکرمانی، کسری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

علی نیکزاد؛ کسری پورکرمانی؛ دامون رزمجویی؛ زیبا بتوندی