نویسنده = انصاری، هوشنگ
1. صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران)

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 84-99

غلامرضا اسکندری؛ عماد کوچک‌نژاد؛ یوسف میاحی؛ هوشنگ انصاری