نویسنده = حیدری، طوبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-13

طوبی حیدری؛ نیما شهنی کرم زاده؛ جواد احدیان