نویسنده = اکبری نسب، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات فصلی و سالانه میدان باد و گردش آب سطحی دریای خزر

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 68-82

داریوش منصوری؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب