نویسنده = پرویز، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 26-32

مریم پرویز؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی