نویسنده = رضائی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 64-77

پروا سفری؛ مسعود رضائی؛ امیررضا شویک لو؛ الهام گرمسیری؛ آریا باباخانی