نویسنده = اژدری، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

نجمه اژدری؛ پریتا کوچنین؛ محمد ذاکری؛ وحید یاوری