نویسنده = سخایی، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصول تابستان و زمستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1395

10.22113/jmst.2017.43277

آزیتا کوشافر؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بیتا ارچنگی؛ فاطمه کریمی اورگانی