نویسنده = دادالهی سهراب، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina) در استان خوزستان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 46-56

میترا چراغی؛ علی دادالهی سهراب؛ علیرضا صفاهیه؛ کمال غانمی؛ عبدالمجید دورقی