نویسنده = سالارپوری، علی
1. شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 91-100

مریم عباس زاده؛ علیرضا شایسته فر؛ علی سالارپوری؛ احمد همتا