نویسنده = دری برنجگانی، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1396

10.22113/jmst.2017.46996

نوشین دری برنجگانی؛ همایون یوسفی؛ دامون رزمجویی؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی