نویسنده = سلیمی بنی، مریم
1. اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1397

ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ مریم سلیمی بنی؛ حمید محمدی آذرم؛ سید مهدی حسینی