نویسنده = اشرفی، سهراب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1396

سمیه سادات علویان پطرودی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سهیل ایگدری؛ سهراب اشرفی


2. بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 18-28

هستی آندون پطروسیانس؛ افشین دانه کار؛ سهراب اشرفی؛ آرام پویا مهر