نویسنده = صدری نسب، مسعود
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1396

10.22113/jmst.2017.45982

مسعود صدری نسب؛ محمد فیاض محمدی؛ امیر اشتری لرکی؛ وحید چگینی


2. شبیه‌سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1397

10.22113/jmst.2019.122183.2135

مسعود صدری نسب؛ عباس عینعلی؛ محمد اکبری نسب؛ محمدعلی نجارپور


3. طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایش‌گاهی در تشابه با خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

10.22113/jmst.2019.149922.2203

محمد تقی زمانیان؛ مسعود صدری نسب؛ مهری فلاحی


4. تغییرات فصلی و سالانه میدان باد و گردش آب سطحی دریای خزر

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 68-82

10.22113/jmst.2017.47005

داریوش منصوری؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


5. مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-41

10.22113/jmst.2016.15419

پرستو اکبری؛ مسعود صدری نسب؛ وحید چگینی؛ سید مصطفی سیادت موسوی