نویسنده = احمدن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1394

10.22113/jmst.2015.12028

محمد احمدن‍‍ژاد