نویسنده = افشار، طاهره
تعداد مقالات: 2
1. تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-7

طاهره افشار؛ اصغر عبدلی؛ بهرام کیابی