نویسنده = طالبی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana

دوره 15، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 51-65

10.22113/jmst.2016.9000

فرهاد طالبی؛ رامین مناف فر؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ جواد عبدی