نویسنده = آذری تاکامی، قباد
تعداد مقالات: 2
1. فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 30-40

ایوب یوسفی جوردهی؛ اسماعیل حسین نیا؛ قباد آذری تاکامی؛ محمود بهمنی


2. فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 20-30

اسماعیل حسین نیا؛ قباد آذری تاکامی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود بهمنی