نویسنده = شاه علیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 35-43

فاطمه شاه علیان؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ فاطمه موجودی؛ مصطفی زارع دوست