نویسنده = تنگستانی، راضیه تنگستانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-12

عیسی ابراهیمی؛ راضیه تنگستانی تنگستانی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی علیزاده دوغیکلایی؛ پرویز زارع زارع