نویسنده = تقوی فر، امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-40

آرش آدیب؛ محمد واقفی؛ امین تقوی فر