نویسنده = خدمتی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 122-134

محمدرضا خدمتی؛ مهدی امیدعلی؛ روح ا... هادیپور گودرزی