نویسنده = بهرامی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 114-125

مرتضی بختیاری؛ فرزاد اورک؛ حسین بهرامی