نویسنده = ساداتی، سید کاظم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1396

سید کاظم ساداتی؛ حمید زراعتگر