نویسنده = حاجی پور، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. تعیین و اولویت بندی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزادایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1395

حمید حنظل عیدانی؛ غلامحسن خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی