نویسنده = رضایی منش، داور
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر شاخص های فیبرینولیتیک (t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1396

10.22113/jmst.2017.45297

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی


2. تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1397

10.22113/jmst.2019.156489.2225

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی


3. تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 36-44

10.22113/jmst.2016.38960

پریسا امیری فارسانی؛ داور رضایی منش