نویسنده = امیری فارسانی، پریسا
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر شاخص های فیبرینولیتیک (t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1396

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی


2. تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1397

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی


3. تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 36-44

پریسا امیری فارسانی؛ داور رضایی منش