نویسنده = دیباجیان، سیدحسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 62-77

عبدالله عیدانی نژاد؛ عبدالرضا کبیری عطاآبادی؛ سیدحسین دیباجیان؛ امین مردان