نویسنده = سفری، پروا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 64-77

10.22113/jmst.2015.9724

پروا سفری؛ مسعود رضائی؛ امیررضا شویک لو؛ الهام گرمسیری؛ آریا باباخانی