نویسنده = براهی، مریم
1. یکنواخت سازی قواعد حاکم بر حمل ونقل دریائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1393

ابراهیم نوشادی؛ حسن جعفری؛ میعاد فیصلی؛ مریم براهی