نویسنده = احمدی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 14-22

زینب احمدی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ ابراهیم رجب زاده