نویسنده = دوست شناس، بابک
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 41-50

10.22113/jmst.2014.7823

محدثه میری؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ مهران لقمانی