نویسنده = سرمدیان، سیما
تعداد مقالات: 1
1. تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50 96h) فلز سنگین کادمیوم در گونه ی جدید اویستر Crassostrea sp.

دوره 14، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 43-55

سیما سرمدیان؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ محمود هاشمی تبار