نویسنده = خوش الحان، فرید
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

فرید خوش الحان؛ طاهر کلانتری