نویسنده = آرخی، صالح
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1397

یاسمن گندمی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ صالح آرخی