نویسنده = امراللهی بیوکی، نرگس
تعداد مقالات: 2
1. تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 56-65

10.22113/jmst.2016.34143

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمد شریف رنجبر


2. مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 42-55

10.22113/jmst.2016.15639

موسی کشاورز؛ احسان کامرانی؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ حسین زمانی