نویسنده = امراللهی بیوکی، نرگس
تعداد مقالات: 2
1. تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 56-65

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمد شریف رنجبر


2. مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 42-55

موسی کشاورز؛ احسان کامرانی؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ حسین زمانی