نویسنده = بزرگ پناه خراط، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی شاخص‌های میکروبی و مواد‌مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان‌گیلان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 66-76

محسن محمدی گلنگش محسن؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا بزرگ پناه خراط