نویسنده = زارع پور، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1395

امیر زارع پور؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ سهام الدین چراغی؛ وحید زارعی