نویسنده = خانیان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 61-70

مریم خانیان؛ نگین سلامات؛ علیرضا صفاهیه؛ عبدالعلی موحدی نیا