نویسنده = صفاهیه، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 61-70

10.22113/jmst.2014.6536

مریم خانیان؛ نگین سلامات؛ علیرضا صفاهیه؛ عبدالعلی موحدی نیا


2. تعیین سطح ناپاکی رسوبات ساحلی استان بوشهر نسبت به فلزات سنگین (Cu, Pb, Ni, Cd)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 84-90

سمیه حبیبی؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشا زانوسی