نویسنده = حمزه، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. توزیع سطحی و عمقی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی بخش ایرانی خلیج گواتر

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 31-40

محمدجواد نعمت الهی؛ فرید مر؛ بهنام کشاورزی؛ محمد علی حمزه