نویسنده = دادالهی سهراب، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1397

10.22113/jmst.2018.78454.1981

معصومه عبادی؛ اولیاقلی خلیلی پور؛ علی دادالهی سهراب؛ حسین محمدعسگری؛ سیدحسین خزاعی