نویسنده = حسین پور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1396

فاطمه حسین پور؛ امین تبعه ایزدی؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی