نویسنده = پیغمبری، سید یوسف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس)

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 56-65

10.22113/jmst.2017.15726.1539

مهران پارسا؛ سید یوسف پیغمبری؛ احسان کامرانی؛ علی نکورو