نویسنده = سیوف جهرمی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 21-31

مریم سیوف جهرمی؛ مسعود صدری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی