نویسنده = صدری نسب، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 21-31

مریم سیوف جهرمی؛ مسعود صدری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


2. برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق

دوره 12، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 16-24

امیر اشتری لرکی؛ مسعود صدری نسب؛ ماتیاس تامچک؛ وحید چگینی؛ عامر کعبی