نویسنده = خرم آبادی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 91-100

علیرضا خرم آبادی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ مهدی محمدی؛ فاطمه عین الهی