نویسنده = دزواره رسنانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد به کمک مدل عددی WaveWatch-III‌ و مقایسه نتایج آن با مدل Mike21-SW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

رضا دزواره رسنانی؛ پریسا محمدی؛ محمد حاجی تبار