نویسنده = شهبازی، شمشاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-70

شمشاد شهبازی؛ نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فرشته سراجی