نویسنده = حاجیوند، احمد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1396

10.22113/jmst.2017.88599.2015

شهرزاد نیکبخت؛ احمد حاجیوند؛ مصطفی جعفرزاده خطیبانی


2. محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1396

10.22113/jmst.2017.92715.2038

مولود آریان؛ احمد حاجیوند؛ مهندس اعتماد الدین رابعی


3. بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

10.22113/jmst.2018.121447.2132

احمد حاجیوند؛ حسام الدین روانبخش


4. ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22113/jmst.2019.152341.2213

احمد حاجیوند؛ عقیل دارایی